fbpx

Žemėlapio sukūrimas iš tekstinio failo

Instrukcija

Išmokite tinkamai paruošti tekstinį failą, jį įkelti į ArcGIS Online ir užpublikuoti taškinį duomenų sluoksnį.

ArcGIS Online pasinaudodami Excel failu, turime galimybę sukurti taškinį duomenų sluoksnį, kurio pagrindu galime kurti žemėlapius ar tą sluoksnį redaguoti:

 • Keisti pažymėtų taškų vietą ir kiekvieno pažymėto objekto aprašomąją informaciją;
 • Pažymėti naujus taškus;
 • Pašalinti pažymėtus taškus;
 • Prikabinti nuotraukas ar kitus failus prie kiekvieno pažymėto taško žemėlapyje;
 • Keisti taškų išvaizdą (sutartinius ženklus).

 

 1. Atsidarykite tuščią Excel failą.
 2. Užpildykite jį norimais duomenimis. Pvz., jeigu ruošiate informaciją apie mokyklas, nurodykite jos pavadinimą, mokinių skaičių, mokytojų skaičių ir kitą susijusią informaciją. Svarbu, kad kiekvienas aprašomas objektas (šiuo atveju – mokykla) turėtų arba savo adresą, arba koordinates. Jei šios informacijos objektas neturės, jis negalės būti paverstas į tašką žemėlapyje.
 3. Jeigu norite, kad žemėlapyje paspaudus ant objekto, iššokančiame lange būtų pateikta nuorodą į internete esančią nuotrauką, pildydami Excel lentelę, įkopijuokite nuotraukos URL adresą. Svarbu, kad adreso pabaiga pasibaigtų trumpiniu „.jpg“ arba „.png“.

URL pavyzdys: https://test.daukantaskaunas.webinfo.lt/css2/mokykla_copy.jpg

 

Lentelės pavyzdys su adresais (gatvės ir miesto pavadinimas rašomi atskiruose stulpeliuose):

Lentelės pavyzdys su koordinatėmis (x ir y koordinatės rašomos atskiruose stulpeliuose, jų formatas – WGS koordinačių sistema. Skaičių atskyrimui galite naudoti tiek tašką, tiek kablelį.):

 1. Pabaigę pildyti lentelę, ją išsaugokite.
 2. Dabar šį Excel failą persaugokite csv formatu. Būtent šiuo formatu išsaugotus duomenis ArcGIS Online gali nuskaityti ir sukurti taškinį duomenų sluoksnį žemėlapiui. Excel programoje paspauskite Save As, šalia Save as type (1) iš iškrentančio sąrašo pasirinkite CSV (Comma delimited) (2) ir išsaugokite.

 1. Jei faile yra lietuviškų raidžių, atlikite veiksmą, kuris leis lietuvišką tekstą atvaizduoti tvarkingai, neiškraipant simbolių: atsidarykite naujai išsaugotą csv formato failą su Notepad programėle.

 

 1. Atidarytą failą naujai išsaugokite pasirinkdami Save As.

 

 1. Prie skilties Encoding pasirinkite UTF-8 šriftų kodavimo būdą ir failą išsaugokite. Po šio veiksmo failas yra paruoštas įkėlimui į ArcGIS Online.

 

Įkelto failo pagrindu bus sukurtas naujas taškinis sluoksnis – elementas (ang. Feature Layer), kurį bus galima panaudoti sudarant žemėlapius.

Pastaba: failo įkėlimo metu vyksta elementų geokodavimas – koordinačių priskyrimas pagal nurodytą adresą. Toks geokodavimas naudoja ArcGIS Online paskyros kreditus. Už 100 žemėlapyje geokoduotų elementų yra nuskaitomi 4 kreditai. Jeigu objekto padėčiai nusakyti Excel faile yra naudojamas ne adresas, o konkrečios koordinatės – kreditai nėra skaičiuojami.

 1. Prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros. Jei paskyros dar neturite, susikurkite ją pagal instrukciją.
 2. Nueikite į skiltį Turinys.
 3. Paspauskite Pridėti elementą ir pasirinkite Iš mano kompiuterio.

  1. Naujai atsidariusiame lange, esant poreikiui, pakoreguokite naujai kuriamo elemento pavadinimą (1). Automatiškai jis pavadinamas taip pat, kaip ir Excel failas, kurį įkeliate.
  2. Įveskite raktažodžius (2). Jie reikalingi tam, kad elementą būtų galima lengviau surasti. Raktažodžiai gali būti atskiri žodžiai arba frazės, nusakančios duomenų turinį. Po kiekvieno raktažodžio įvedimo klaviatūroje paspauskite Enter.
  3. Pasirinkite, kokiu būdu žemėlapyje bus išdėlioti taškai. Šiuo atveju pasirenkamas adresas (3), nes Excel faile kiekviena mokykla turi savo adresą. Punkte (4) pasirinkite šalį – Lietuva.

 1. Apačioje, kairėje lentelės pusėje mastysite keliamo Excel failo laukų pavadinimus (5), o dešinėje pusėje – iš iškrentančio sąrašo pasirinkite padėties laukus, kurie bus naudojami mokyklų geokodavimui (6).
 2. Paspaukite Pridėti elementą.

 1. Pridėjus elementą, bus atverčiamas jo aprašas ir lentelė su klausimu, ar norite peržiūrėti aptiktus adresus. Paspauskite mygtuką Ne.

 1. Įgalinkite elementams priedus (pvz., galimybę įkelti nuotrauką, dokumentą ar kitokį failą): skiltyje Sluoksniai paspauskite Leisti priedus.

Pastaba: jeigu priedų pridėti nenorėsite, šio veiksmo galite neatlikti.

 1. Įgalinkite elementų redagavimą (pvz., naujų taškų pridėjimą, esamų taškų redagavimą ir pan.): viršuje esančiame skirtuke Nuostatos uždėkite varnelę ant Leisti redagavimą (1) ir paspauskite Įrašyti.

Pastaba: jeigu elemento redaguoti nenorėsite, šio veiksmo galite neatlikti.

 1. Sugrįžkite į skiltį Turinys, kur pamatysite įkeltą Excel failą (1) ir naujai sukurtą taškinį sluoksnį (2). Excel failą galite pašalinti, nes žemėlapių sudarymui bus reikalingas tik naujai sukurtas elementas.

 1. Norėdami naujai sukurtą elementų sluoksnį peržiūrėti žemėlapyje, paspauskite šalia jo pavadinimo esančią rodyklę ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkite Pridėti į naują žemėlapį.

  Perspėjimas: jeigu pridėjus naują žemėlapį atsiranda įspėjimas, kuris klaus dėl proceso tęsimo nepaisant to, kad šis pakeitimas pakeis objektų rūšis galite įvesti spauskite “Taip”. O lange, kuriame galite keisti vaizdavimo stilių spauskite “Atšaukti”.

 1. Paspauskite ant bet kurio žemėlapyje esančio taško ir iššokančiame lange pamatysite mokyklos aprašomąją informaciją, kuri buvo perkelta iš Excel
 2. Paspauskite Daugiau (1), kad naršyklėje būtų atidaromas paveikslėlis, kurio nuoroda buvo įkelta į Excel failą.
 3. Norėdami paredaguoti elemento aprašymą, paspauskite apačioje esantį pasirinkimą Redaguoti (2).