fbpx

Sutartiniai ženklai

Instrukcija

Supažindinama su aprašomąją (kiekybine ir kokybine) objektų informacija ir jų atvaizdavimu skirtingais sutartiniais ženklais.

Žemėlapiuose duomenys gali būti pateikiami įvairiais grafinio atvaizdavimo būdais – sutartiniais ženklais, kurie turi tam tikrą reikšmę. Pavyzdžiui, savivaldybės gali būti atvaizduojamos skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus jose, medžiai gali būti atvaizduojami skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo jų rūšies ar skirtingais simbolio dydžiais, priklausomai nuo medžio skersmens.

ArcGIS Online suteikia galimybę žemėlapyje esančius objektus atvaizduoti tiek pagal jų kiekybines (mokyklų skaičius, pastatų aukštis, gyventojų skaičius ir t.t.), tiek pagal kokybines (kelių kategorijos, mokymo įtaigų tipai, medžių rūšys ir t.t.) reikšmes.

 

Sluoksnio įkėlimas į žemėlapį

Skirtingų sutartinių ženklų atvaizdavimui bus naudojamas mokyklų reitingų duomenų sluoksnis, kuriame yra pateikiama tiek kiekybinė (mokyklos reitingo vieta), tiek kokybinė informacija (reitingo pokytis). Jo adresas:https://services.arcgis.com/fFwZ4t9mPyCe14FA/ArcGIS/rest/services/HBContent_RTNGAS15/FeatureServer/0

 

 1. Prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros. Jei paskyros dar neturite, susikurkite ją pagal instrukciją . Sutartinių ženklų parinkimo įrankiais gali naudotis bet kurio tipo paskyros turėtojas.
 2. Nueikite į skiltį Žemėlapis.
 3. Paspauskite viršuje esantį mygtuką Pridėti ir pasirinkite Pridėti sluoksnį iš interneto.

 

 1. Kopijuokite aukščiau pateiktą adresą į URL laukelį ir paspauskite Pridėti sluoksnį. Po šio veiksmo į žemėlapį yra įkeliamas naujas elementas – mokyklų reitingų duomenų sluoksnis. Šis sluoksnis jau turi parinktus sutartinius ženklus, t.y. mokyklos atvaizduojamos skirtingais simboliais, atsižvelgiant į jų reitingą, tačiau simboliai bus pakeisti.

 1. Atidarykite naujai įkelto sluoksnio atributinė (aprašomąją) lentelę: po sluoksnio pavadinimu paspauskite lentelės miniatiūrą.

 

 1. Sutartinių ženklų atvaizdavimui bus naudojami du laukai:
  • Visų VBE vidurkis mokykloje (1) – visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis (kiekybinė informacija).
  • Reitingo pokytis (2) – informacija apie mokyklos reitingo pokyčius, lyginant dviejų metų rezultatus (kokybinė informacija).

 

 1. Uždarykite atributinę lentelę paspausdami tą pačią lentelės miniatiūrą, esančią po sluoksnio pavadinimu.

 

Kiekybinių reikšmių atvaizdavimas

 1. Paspauskite stiliaus keitimo miniatiūrą tam, kad galėtumėte pakeisti žemėlapyje esančių objektų sutartinius ženklus.

 

 1. Ties punktu Pasirinkite rodytiną atributą iš sąrašo pasirinkite lauką Visų VBE vidurkis mokykloje. Atsižvelgiant į šio lauko kiekybines reikšmes, mokyklos bus atvaizduojamos skirtingais sutartiniais ženklais.

 

 1. Pasirinkus atributinį lauką, programa iš karto pasiūlo skirtingus stilius, kuriais gali būti atvaizduoti žemėlapyje esantys objektai.

 

 1. Įsitikinkite kad yra pažymėtas stilius Skaičiai ir kiekiai (dydis) ir paspauskite ant jo esantį mygtuką Parinktys. Kaip pastebėjote, žemėlapyje esančios mokyklos yra atvaizduojamos skirtingo dydžio sutartiniais ženklais: mokyklos, kurių egzaminų rezultatų vidurkis yra aukštas, atvaizduojamos didesniu apskritimu, o tos, kurių vidurkis žemas – mažesniu.
 2. Naujai atsidariusiame sutartinių ženklų nustatymo lange paspauskite oranžinės spalvos apskritimą tam, kad pakeistumėte simbolio išvaizdą.
 3. Pasirinkite norimos formos ir spalvos simbolį (pvz., raudoną apskritimą) ir paspauskite Gerai.

 1. Sutartiniai ženklai yra atvaizduojami suskaidant duomenis į penkis intervalus (klases). Norėdami pakeisti intervalų skaičių, uždėkite varnelę ties Klasifikuoti duomenis (1). Šioje vietoje galite keisti, kokiu būdu duomenys bus grupuojami į intervalus, koks bus jų skaičius ir iki kokių vienetų jie bus apvalinami.
 2. Pakeiskite sutartinių ženklų dydžius, nurodydami jų minimalią ir maksimalią reikšmę pvz., 15 ir 80 piks.

 

 1. Skiltyje Permatomumas (1) paslinkite slankios juostos slankiklį į dešinę pusę, padidindami sutartinio ženklo permatomumą.
 2. Skiltyje Matomas intervalas (2) paslinkite slankios juostos slankiklius, nustatydami, prie kurių žemėlapio mastelių sutartiniai ženklai bus matomi, o prie kurių – išjungiami.

 1. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai ir peržiūrėkite žemėlapyje pateikiamus sutartinius ženklus.

 

Kokybinių reikšmių atvaizdavimas

 1. Ties punktu Pasirinkite rodytiną atributą iš sąrašo pasirinkite lauką Reitingo pokytis. Atsižvelgiant į šio lauko kokybines reikšmes, mokyklos bus atvaizduojamos skirtingais sutartiniai ženklais.

 1. Pasirinkus atributinį lauką, programa vėl iš karto pasiūlo skirtingus stilius, kurias gali būti atvaizduoti žemėlapyje esantys objektai.
 2. Įsitikinkite kad yra pažymėtas stilius Tipai (unikalūs simboliai) ir paspauskite ant jo esantį mygtuką Parinktys. Kaip pastebėjote, žemėlapyje esančios mokyklos yra atvaizduojamos skirtingos spalvos sutartiniais ženklais, priklausomai nuo to, koks yra mokyklos reitingo pokytis.
 3. Norėdami pakeisti sutartinio ženklo dydį, paspauskite pasirinkimą Simboliai (1) ir nurodykite didesnį pikselių skaičių (pvz., 15) (2).
 4. Atlikę pakeitimus, paspauskite Gerai.

 1. Norėdami pakeisti sutartinio ženklo spalvą, paspauskite ant norimo simbolio (pvz., Reitinguojama pirmą kartą) (1), pažymėkite norimą užpildo spalvą (pvz., geltoną) (2) ir paspauskite Gerai. Žemėlapyje iš karto matysite simbolius su pakeista spalva.

 1. Skiltyje Permatomumas (1) paslinkite slankios juostos slankiklį į dešinę pusę, padidindami sutartinio ženklo permatomumą.
 2. Skiltyje Matomas intervalas (2) paslinkite slankios juostos slankiklius, nustatydami, prie kurių žemėlapio mastelių sutartiniai ženklai bus matomi, o prie kurių – išjungiami.

 1. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai ir peržiūrėkite žemėlapyje pateikiamus sutartinius ženklus.

 

Karštųjų teritorijų atvaizdavimas

Karštųjų teritorijų (angl. Hot spots) žemėlapius galima sukurti tik tuo atveju, jeigu sluoksnis yra sudarytas iš taškinių elementų. Kai šių elementų žemėlapyje yra labai daug ir jie yra arti vienas kito, sunku įžvelgti didesnes taškų santalkos vietas. Parinkus aktyvių židinių stilių, žemėlapyje atvaizduojami santykiniai tankio plotai su besikeičiančiomis spalvomis. Ten, kur elementų santalka didesnė, spalva yra “karštesnė“.

 1. Ties punktu Pasirinkite rodytiną atributą iš sąrašo pasirinkite lauką Visų VBE vidurkis mokykloje.

 1. Ant Aktyvių židinių stiliaus paspauskite mygtuką Pasirinkite. Matysite, kaip žemėlapyje egzaminų vidurkio reikšmės bus pateikiamos tolydžiame paviršiuje, kur galima įžvelgti vietas, kur koncentruojasi mokyklos su aukštesniu vidurkiu.

 1. Paspauskite ant Aktyvių židinių stiliaus esantį mygtuką Parinktys.
 2. Pakeiskite aktyviems židiniams atvaizduoti naudojamas spalvas: paspauskite pasirinkimą Simboliai ir pažymėkite norimą spalvą.

 1. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai ir peržiūrėkite žemėlapyje pateikiamus sutartinius ženklus.