fbpx

Survey123 rezultatų panaudojimas

Instrukcija

Išmokite sukurti žemėlapį ir sukonfigūruoti aplikaciją, panaudojant Survey123 aplikacijos pagalba surinktus duomenis. Sukurkite žemėlapį, vizualizuokite duomenis, sukurkite aplikaciją ir ja pasidalinkite su kolegomis.

Survey123 apklausos struktūra ArcGIS Online turinyje

Sukūrus apklausą su Survey123 for ArcGIS internetine aplikacija, ArcGIS Online turinyje taip pat yra sukuriamas aplankas tokiu pat pavadinimu kaip apklausa ir prefiksu Survey (pvz., Survey-Sporto aikštelės)(1).

Aplanke taip pat sukuriami trys elementai:

  • Apklausos forma (2). Elementas skirtas atverti ir peržiūrėti apklausos formą.
  • Elementų sluoksnis (Feature Layer) (3). Šiame sluoksnyje saugomi visi apklausos metu supildyti įrašai. Jeigu apklausa bendrinama viešai, sluoksnis nėra visiems pasiekiamas. Jis gali būti redaguojamas, tačiau tą gali atlikti tik apklausos savininkas.
  • Peržiūros elementų sluoksnis (Feature Layer) su sufiksu fieldworker (4). Tai elementų sluoksnio (3) peržiūros sluoksnis, kuris dalyvauja apklausoje. Jeigu apklausa bendrinama viešai, sluoksnis taip pat automatiškai tampa visiems pasiekiamas. Jis gali būti redaguojamas, tačiau redaktoriai mato tik savo pridėtus elementus.

Pastaba: tam, kad apklausa veiktų tinkamai, negalima pašalinti nei vieno apklausos aplanke esančio elemento.

Žemėlapio sukūrimas panaudojant Survey123 apklausos duomenis

Su Survey123 aplikacija surinktus duomenis galima atvaizduoti žemėlapyje. Tam atlikite šiuos žingsnius:

1. Šalia elementų sluoksnio spustelėkite daugiau opcijų teikiantį mygtuką (1) ir pasirinkite Pridėti į naują žemėlapį (2).

2. Žemėlapyje matysite vienodais taškais pažymėtus objektus (pvz., sporto aikšteles), kurie buvo surinkti pildant jūsų apklausą. Norėdami objektus atvaizduoti skirtingomis spalvomis (pvz., pagal aikštelės tipą), spustelėkite turinyje ant sluoksnio pavadinimo ir pasirinkite mygtuką Keisti stilių.

3. Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite lauką (pvz., TIPAS), pagal kurį norite atvaizduoti reikšmes (1). Po šio veiksmo skirtingų tipų aikštelės žemėlapyje bus atvaizduojamos skirtingomis spalvomis.

4. Norėdami pakeisti sutartinius ženklus, atvaizdavimo stiliuje Tipai (unikalūs simboliai) paspauskite mygtuką PARINKTYS (2).

5. Spustelėkit ant sutartinio ženklo, kurį norite pakeisti.

6. Naujai atsidariusiame lange, iš iškrentančio sąrašo galite pasirinkti sutartinių ženklų tematikos kategoriją (pvz., Formos), keisti kai kurių ženklų užpildą, kontūrą ir dydį.

7. Atlikę norimus nustatymus, paspauskite apačioje esantį mygtuką GERAI.

8. Analogiškus žingsnius atlikite norėdami pakeisti ir kitus sluoksnyje esančius sutartinius ženklus. Tai padarę, paspauskite apačioje esančius mygtukus GERAI ir ATLIKTA.

9. Norėdami žemėlapyje perteikti daugiau su Survey123 aplikacija surinktos informacijos apie tam tikrus objektus (šiuo atveju – žaidimo aikšteles), pridėkite į žemėlapį užrašus (žymes).

10. Turinyje spustelėkite ant daugiau opcijų teikiančio mygtuko (1) ir pasirinkite Kurti Žymes (2)

11. Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite lauką, kurio reikšmes norite matyti žemėlapyje (1).

12. Pakoreguokite užrašo išvaizdą pakeisdami jo dydį, spalvą ar naudodami kitus parametrus (2).

13. Pakeiskite lygiuotę (užrašo padėtį elemento atžvilgiu)(3).

14. Atlikę norimus pakeitimus, paspauskite apačioje esantį mygtuką GERAI.

15. Norėdami žemėlapyje išsaugoti visus atliktus pakeitimus, išsaugokite jį: paspauskite viršuje esantį mygtuką Įrašyti (1) ir pasirinkite Įrašyti (2).

Aplikacijos konfigūravimas, panaudojant Survey123 apklausos duomenis

1. Jeigu jau esate atvėrę žemėlapį, kurio pagrindu norite konfigūruoti internetinę aplikaciją, paspauskite viršuje esantį mygtuką Bendrinti.

2. Naujai atsidariusiame lange paspauskite KURTI INTERNETINĘ APLIKACIJĄ.

3. internetinių aplikacijų šablonų sąrašo pasirinkite norimą šabloną (pvz., Bazinė peržiūra). Priklausomai nuo pasirinkto šablono, jūsų aplikacija turės skirtingas konfigūravimo opcijas, funkcionalumą ir vartotojo sąsają. Bazinės peržiūros šablonas leis sukonfigūruoti labai paprastą duomenų peržiūros aplikaciją su keletu opcijų.

4. Adarius trumpam šablono aprašui, paspauskite KURTI INTERNETINĘ APLIKACIJĄ.

5. Irnetinės aplikacijos aprašo lange, galite pakeisti jos pavadinimą, raktažodžius ar kitą informaciją. Arba galite palikti numatytuosius nustatymus ir paspausti apačioje esantį mygtuką ATLIKTA.

6. Avėrus aplikacijos konfigūravimo langui, palikite visus numatytuosius nustatymus ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Įrašyti.

7. Nėdami peržiūrėti internetinę aplikaciją, paspauskite apačioje esantį mygtuką Paleisti.

8. Sukonfigūruota aplikacija leidžia žemėlapyje peržiūrėti su Survey123 surinktus duomenis ir turi keletą opcijų, pvz., pagrindo žemėlapių galerijos, sluoksnių įjungimo/išjungimo, aplikacijos bendrinimo. Šią aplikaciją bet kada galėsite rasti savo ArcGIS Online turinyje, ją pakoreguoti ar bendrinti su kitais.

Pastaba: bet kokie atliki pakeitimai internetiniame žemėlapyje (pvz., sutartinių ženklų pakeitimas) automatiškais atsispindės ir to žemėlapio pagrindu sukonfigūruotoje aplikacijoje.