fbpx

Žemėlapio kūrimas pagal šabloną

Instrukcija

Išmokite sukurti žemėlapį, kurį vėliau galima redaguoti tiek dirbant su ArcGIS Online, tiek su Collector for ArcGIS aplikacijomis!

Dėmesio! Šis funkcionalumas prieinamas naudojant kūrėjo arba įmonės / organizacijos paskyrą.

Elementų sluoksnio sukūrimas, panaudojant  sluoksnio šabloną

Visų pirma, skiltyje Turinys bus sukurtas naujas elementų sluoksnis, panaudojant iš anksto paruoštą šabloną, o vėliau – iš šio sluoksnio bus kuriamas redaguojamas žemėlapis. Elementų sluoksnio sukūrimui bus naudojamas šablonas Aplinkos tyrimai.

 

 • Šablono aprašas:

https://gismokykla.maps.arcgis.com/home/item.html?id=cc28f741ec9e452e9e17885322209186

 

 • Šablono adresas:

https://services1.arcgis.com/fOQubYmSdVwVqIIw/ArcGIS/rest/services/Aplinkos_tyrimai/FeatureServer

 

Šabloną sudaro trys duomenų sluoksniai:

 • Taškai – šiame sluoksnyje galima įvesti (žemėlapyje pridėti) medžius, suoliukus, stoteles, atliekų konteinerius bei kitus taškinius objektus.
 • Linijos – šiame sluoksnyje galima įvesti (žemėlapyje pridėti) gatves, dviračių takus, tvoras ir kitus linijinius objektus.
 • Plotai – šiame sluoksnyje galima įvesti (žemėlapyje pridėti) pastatų kontūrus, vandens telkinius, aikšteles ir kitus plotinius objektus.

Norėdami sukurti naują elementų sluoksnį panaudojant šabloną, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Nukopijuokite šablono adresą, kurį galite rasti lentelėje ties skiltimi Šablonas arba šablono apraše.
 2. Skiltyje Turinys (1) paspauskite Sukurti (2) ir pasirinkite Elementų sluoksnis (3).

 1. Pasirinkite skirtuką URL (1), įklijuokite nukopijuota šablono adresą (2) ir paspauskite apačioje esantį mygtuką.

 1. Įsitikinkite, kad ant visų duomenų sluoksnių yra uždėtos varnelės ir paspauskite mygtuką Toliau. Pastaba: jei varnelės ant kurio nors sluoksnio neuždėsite, jis nebus įkeltas.

 1. Aprėpties nustatymo lange priartinkite tą teritoriją, kuriai sudarysite redaguojamą žemėlapį (pvz., savo mokyklą, kiemą, parką ir pan.), ir paspauskite mygtuką Toliau.

 

 1. Aprašykite naujai kuriamą elementą, nurodydami šią informaciją:
 • Pavadinimaselemento pavadinimas.
 • Raktažodžiaižodžiai ar trumpos frazės, apibūdinančios elementą. Pagal šiuos raktažodžius elementas bus surandamas galerijoje. Jų galite nurodyti daugiau nei vieną.
 • Aprašymas – trumpas elemento temos aprašymas (laukas nebūtinas).
 • Įrašyti aplanke – aplanko, kuriame bus išsaugotas elementas, pavadinimas.

 

 1. Paspauskite Atlikta ir luktelėkite, kol bus atvertas naujai sukurto elemento aprašas. Šis elementas toliau bus naudojamas žemėlapio kūrimui. Elementą taip pat galite rasti ir skiltyje Turinys.

 

Redaguojamo žemėlapio kūrimas, panaudojant elementų sluoksnį

 

 1. Naujai sukurto elemento apraše (žr. žingsnis Nr. 7) užveskite pelytę ant elemento miniatiūros ir, atsiradus užrašui Atverti žemėlapių peržiūros programoje, paspauskite jį.

 1. Naujai atsidariusiame žemėlapyje, kairėje ekrano pusėje, prie stiliaus keitimo, paspauskite apačioje esantį mygtuką Atšaukti. Stiliaus keitimas yra atšaukiamas, kadangi žemėlapyje bus naudojami tokie sutartiniai ženklai, kokie buvo šablone Artimosios aplinkos tyrimai.

 1. Žemėlapio skiltyje Turinys matysite tris duomenų sluoksnius, kurie buvo sukurti, panaudojant šabloną. Paspaudus ant sluoksnio pavadinimo, bus išskleidžiamas sutartinių ženklų sąrašas.

 1. Įsitikinkite, kad pagrindo žemėlapis yra nustatytas kaip Maps.lt topo LKS arba Maps.lt ortofoto LKS (jeigu tokių žemėlapių nerandate – bet kurį kitą jums tinkamą): paspauskite viršuje esantį mygtuką Pagrindo žemėlapiai ir pasirinkite norimą miniatiūrą.
 2. Priartinkite žemėlapį, kad jame matytųsi teritorija, kurioje pridėsite naujų objektų.
 3. Žemėlapį išsaugokite paspausdami viršuje esantį mygtuką Įrašyti ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkdami Įrašyti.

 1. Nurodykite žemėlapio pavadinimą, raktažodžius, santrauką ir paspauskite mygtuką Įrašyti žemėlapį. Naujai įrašytą žemėlapį galėsite rasti ArcGIS Online skiltyje Turinys.