fbpx

Naujo redaguojamo elementų sluoksnio kūrimas

Instrukcija

Išmokite sukurti redaguojamą elementų sluoksnį, kurį vėliau galima naudoti duomenų įvedimui dirbant su ArcGIS Online arba Collector for ArcGIS aplikacija.

Elementų sluoksnio sukūrimas panaudojant šabloną

Norėdami sukurti naują elementų sluoksnį (pvz., Ekskursijos metu aplankyti objektai), atlikite šiuos veiksmus:

1. ArcGIS Online skiltyje Turinys (1) paspauskite Sukurti (2) ir pasirinkite Elementų sluoksnis (3).

2. Naujai iššokusiame lange paspauskite Kurti sluoksnį (1) ir pasirinkite norimą šabloną (2):

  • Lines – sukurtame sluoksnyje bus galima įvesti (žemėlapyje pridėti) gatves, dviračių takus, tvoras ir kitus linijinius objektus.
  • Points – sukurtame sluoksnyje bus galima įvesti medžius, suoliukus, stoteles, atliekų konteinerius bei kitus taškinius objektus.
  • Polygons – sukurtame sluoksnyje bus galima įvesti pastatų kontūrus, vandens telkinius, aikšteles ir kitus plotinius objektus.
  • Points, lines and polygons – sukurtas sluoksnis turės tris posluoksnius, kuriuose bus galima įvesti taškinius, linijinius ir plotinius objektus.

3. Šablono apraše paspauskite mygtuką KURTI.

4. Naujai atsidariusiame lange galite pakeisti sluoksnio pavadinimą spustelėję ant jo.

5. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Toliau.

6. Nustatykite žemėlapio aprėptį, kurioje bus pridedami nauji objektai ir paspauskite apačioje esantį mygtuką

7. Aprašykite naujai kuriamą sluoksnį:

  • Pavadinimas – sluoksnio pavadinimas.
  • Raktažodžiai – žodžiai ar trumpos frazės, apibūdinančios sluoksnį. Pagal šiuos raktažodžius sluoksnis bus surandamas ArcGIS Online Jų galite nurodyti daugiau negu vieną.
  • Santrauka (neprivaloma) – trumpas sluoksnio aprašymas.

8. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Atlikta.

9. Po šio veiksmo ArcGIS Online turinyje bus sukurtas naujas sluoksnis, kuriame jau galima įvesti norimus objektus (šiuo atveju – ekskursijos metu aplankytas vietas).

Laukų pridėjimas į naujai sukurtą elementų sluoksnį

Norėdami pridėti papildomą informaciją (pvz., aplankyto objekto pavadinimą, klasę, kurioje mokotės ir pan.) prie naujai žemėlapyje įvesto objekto, pridėkite atitinkamus laukus naujai sukurtame sluoksnyje:

1. Sluoksnio apraše pasirinkite kortelę Duomenys (1), paspauskite dešinėje pusėje esantį mygtuką Laukai (2) ir – Pridėti (3).

2. Aprašykite naujai pridedamą lauką:

  • Lauko pavadinimas (1) – lauko pavadinimas, kuris bus saugomas sluoksnyje (nenaudokite tarpų ar kitų specialiųjų simbolių).
  • Rodomas pavadinimas (2) – lauko pavadinimas, kuris bus matomas vartotojams.
  • Tipas (3) – lauko tipas (Data – datos laukas (pvz., 2018-09-15), Dvigubo tikslumo – skaičius su kableliu (pvz., 3,57), Sveikasis skaičius – sveikasis skaičius (pvz., 587), Eilutė – tekstinis laukas (pvz., Objekto pavadinimas)).

3. Paspauskite mygtuką Pridėti naują lauką (4).

4. Atlikdami aukščiau išvardintus veiksmus, pridėkite sluoksnyje kitus norimus laukus (pvz., Mokinio vardas, Pavardė, Klasė, Objekto pridėjimo data ir pan.).

5. Po šių veiksmų sluoksnį galima atverti žemėlapių peržiūros programoje ir pradėti duomenų įvedimą.