fbpx

Operations Dashboard for ArcGIS

Instrukcija

Išmokstama sukonfigūruoti interaktyvią informacijos suvestinę (aplikaciją), panaudojant Operations Dashboard for ArcGIS.

Internetinio žemėlapio sukūrimas

Sukurtas internetinis žemėlapis bus naudojamas informacijos suvestinėje. Tokiu būdu aplikacija atvaizduos ne tik apibendrintus atributinius (aprašomuosius) duomenis, bet šalia bus pateikiama ir geografinė (erdvinė) informacija.

1. Prisijunkite prie savo ArcGIS Online paskyros ir nueikite į skiltį Žemėlapis.

2. Į žemėlapį pridėkite elementų sluoksnį (feature layer), kuriame saugoma kiekybinė arba kokybinė aprašomoji informacija apie sluoksnyje esančiu objektus: paspauskite viršuje esantį mygtuką Pridėti (1) ir pasirinkite Ieškoti sluoksnių (2). Šio sluoksnio pagrindu vėliau kursite informacijos suvestinę.

3. Jeigu elementų sluoksnis yra jūsų turinyje, pridėkite jį iš savo turinio. Įvairių elementų sluoksnių taip pat galite ieškoti ir visame ArcGIS Online nurodydami tam tikrą raktinį žodį ar žodžių junginį. Suradus norimą sluoksnį (pvz., Eismo įvykiai), spustelėkite šalia jo esantį pridėjimo mygtuką (1). Šiame sluoksnyje yra saugoma informacijos apie eismo vykių vietą, kelio dangos būklę, oro sąlygas bei kiti kintamieji, susiję su konkrečiu eismo įvykiu.

4. Kai sluoksnis bus pridėtas į žemėlapį, grįžkite į turinį spustelėdami mygtuką Atgal (2).

5. Elementų sluoksniui pakeiskite sutartinius ženklus spustelėdami mygtuką Keisti stilių (pvz., atvaizduokite eismo įvykius pagal lauką, kuriame yra duomenys apie tai, kokiu paros metu įvyko eismo įvykis).

Pastaba: daugiau informacijos apie sutartinių ženklų keitimą rasite pamokoje Objektų atvaizdavimas skirtingais sutartiniais ženklais.

6. Atlikus norimus pakeitimus žemėlapyje, jį išsaugokite: paspauskite viršuje esantį mygtuką Įrašyti (1) ir pasirinkite Įrašyti (2).

7. Naujai atsidariusiame lange nurodykite žemėlapio pavadinimą, bent vieną raktinį žodį ir paspauskite mygtuką ĮRAŠYTI ŽEMĖLAPĮ.

Informacijos suvestinės konfigūravimas

1. Įrašius žemėlapį, paspauskite jo viršuje esantį mygtuką Bendrinti ir naujai atsidariusiame lange spustelėkite KURTI INTERNETINĘ APLIKACIJĄ.

2. Pasirinkite Operations Dashboard skirtuką, nurodykite aplikacijos pavadinimą, bent vieną raktinį žodį ir paspauskite apačioje esantį mygtuką ATLIKTA. Po šio veiksmo pateksite į Operations Dashboard aplikacijos konfigūravimo aplinką.

3. Norėdami pridėti diagramų, ar kitų statistinę informaciją pateikiančių vizualinių elementų, spustelėkite viršuje esantį pridėjimo mygtuką (1) ir pasirinkite pvz., Stulpelinė diagrama (2). Šioje diagramoje atvaizduosime eismo įvykius pagal oro sąlygas.

4. Naujai atsidariusiame lange spustelėkite ant sluoksnio pavadinimo (šiuo atveju – Eismo įvykiai).

5. Skirtuke Duomenys (1), šalia Kategorijos lauko (2) pasirinkite lauką, kuriame saugomos reikšmės apie oro sąlygas, kurios buvo atsitikus eismo įvykiui.

6. Diagramos stulpelius galite išrikiuoti didėjimo arba mažėjimo tvarka, paspaudus mygtuką Rūšiuoti ir pasirinkus reikšmę Statistika (3).

7. Skirtuke Bendra (1), ties skiltimi Antraštė paspauskite mygtuką Redaguoti (2) ir įveskite diagramos pavadinimą (pvz., Eismo įvykių pasiskirstymas pagal oro sąlygos).

8. Ekrano apačioje paspauskite mygtuką Atlikta ir sukonfigūruotas grafikas bus pridėtas į aplikaciją šalia žemėlapio.

9. Norėdami pridėti skritulinę diagramą, spustelėkite viršuje esantį pridėjimo mygtuką ir pasirinkite Skritulinė diagrama. Šioje diagramoje atvaizduosime eismo įvykius pagal dangos būklę.

10. Naujai atsidariusiame lange spustelėkite ant sluoksnio pavadinimo (šiuo atveju – Eismo įvykiai).

11. Skirtuke Duomenys (1), šalia Kategorijos lauko (2) pasirinkite lauką, kuriame saugomos reikšmės apie dangos būklę.

12. Skirtuke Diagrama, skiltyje Žymės galite išjungti užrašus ant diagramos (1) bei nurodyti, kad eismo įvykių skaičius (2), įvykęs esant tam tikrai dangos būklei būtų rodomas šalia diagramos (3).

13. Skirtuke Bendra, ties skiltimi Antraštė taip pat galite nuodyti diagramos pavadinimą.

14. Ekrano apačioje paspauskite mygtuką Atlikta ir sukonfigūruotas grafikas bus pridėtas į aplikaciją.

15. Norėdami pridėti indikatorių, kuris rodys bendrą eismo įvykių skaičių, spustelėkite viršuje esantį pridėjimo mygtuką ir pasirinkite Rodiklis.

16. Naujai atsidariusiame lange spustelėkite ant sluoksnio pavadinimo (šiuo atveju – Eismo įvykiai).

17. Skirtuke Rodiklis (1) įrašykite, kokią statistinę informaciją jis pateikia (pvz., Eismo įvykių skaičius) (2) bei iš bibliotekos norimoje pusėje pridėkite miniatiūrą (3), kuri atspindės duomenų tematiką.

18. Ekrano apačioje paspauskite mygtuką Atlikta ir sukonfigūruotas rodiklis bus pridėtas į aplikaciją.

19. Visi į aplikaciją pridėti vizualiniai elementai (grafikai, rodikliai ir pan.) yra rikiuojami vienas šalia kito. Norint pakeisti elemento vietą, užveskite pelyte ant kairiojo viršutinio elemento kampo ir ant miniatiūros pavadinimu Vilkti elementą. Tuomet įspauskite kairį pelytės klavišą (tačiau jo neatleiskite!), tempkite elementą į norimą aplikacijos vietą ir tada atleiskite pelytės klavišą.

20. Norėdami pakeisti elementų dydį, užveskite pelyte ant tarp jų esančio tarpelio, atsiradus dvi puses rodančioms rodyklėms, įspauskite kairį pelės klavišą (tačiau jo neatleiskite!) ir, vilkdami pelytę į vieną ar kitą pusę, keiskite elementų dydį.

21. Atlikus pakeitimus, aplikaciją išsaugokite viršuje paspausdami saugojimo mygtuką.

Informacijos suvestinės interaktyvumo konfigūravimas

Sukonfigūruota informacijos suvestinė gali ne tik atvaizduoti įvairius kintamuosius grafikų ar diagramų pavidalu, tačiau šie vizualiniai elementai taip pat gali sąveikauti tarpusavyje pvz., stulpelinėje diagramoje pažymėjus stulpelį su oro sąlygų reikšme Giedra, kituose vizualiniuose elementuose eismo įvykiai bus nufiltruojami ir paliekami tik tie, kurie įvyko esant giedram orui.

1. Užveskite pelyte ant kairiojo viršutinio stulpelinės diagramos kampo ir paspauskite mygtuką Konfigūruoti.

2. Skirtuke Veiksmai (1) paspauskite Įtraukti vaizdinį elementą (2). Sąraše matysite elementus, kuriuos pridėjote į aplikaciją. Iš sąrašo pasirinkite visus vaizdinius elementus.

3. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Atlikta.

4. Analogiškus konfigūravimo veiksmus atlikite ir skritulinei diagramai.

5. Sukonfigūravus interaktyvumą, stulpelinėje arba skritulinėje diagramoje spustelėkite ant norimos reikšmės ir stebėkite, kaip aplikacijoje keičiasi duomenys.

Su Operations Doshboard sukurtą aplikaciją galėsite surasite ArcGIS Online turinyje ir bet kada ją paredaguoti.