fbpx

GIS tyrimo pavyzdžiai geografijos pamokoms

Tyrinėkite ir sužinokite!

Visi
Atmosfera
Litosfera
Hidrosfera

Žemės drebėjimai

Išnagrinėkite seisminių stočių žemėlapį ir išsiaiškinkite, kur įvyko žemės drebėjimas. Ištirkite, ką rodo seismografas.

Uolienos

Išsiaiškinkite skirtingus uolienų tipus pagal jų struktūrą, spalvą ir kristalų dydį. Ištirkite, kaip susidaro įvairios kilmės uolienos.

Topografinis tyrimas

Išnagrinėkite nacionalinių parkų topografinius žemėlapius, ištirkite šių vietovių reljefą. Išmatuokite atstumus ir plotus žemėlapyje, palyginkite su realiais.

Tektoninės plokštės

Tyrinėkite Žemės plutos dinamiką ir paaiškinkite, kodėl juda litosferos plokštės. Nustatykite, kokios reljefo formos susidaro plokščių pakraščiuose.

Šiaurės Amerikos reljefo formos

Tyrinėdami skaitmeninius žemėlapius susipažinkite su Šiaurės Amerikos reljefo tipais. Nustatykite geologinės žemės raidos ir dabartinio žemės paviršiaus ryšį.

Nuotoliniai tyrimai

Įvertinkite, kokie duomenys ir informacija yra būtini tam, kad įvertintume gamtinių pavojų riziką. Naudodami nuotolinių tyrimų duomenis įvertinkite tiriamai vietovei gresiančius pavojus.

Naudingosios iškasenos

Ištirkite naudingųjų iškasenų išteklius ir nustatykite jų kilmę. Įvertinkite pagrindinių naudingųjų iškasenų kiekius.

Kalnus formuojantys veiksniai

Tyrinėdami litosferos plokščių ir gamtinius žemėlapius, išsiaiškinkite, kaip formuojasi pasaulio kalnų grandinės atsižvelgiant į plokščių judėjimą.

Vandenynai

Tyrinėdami žemėlapius, įvertinkite upių baseinų dydžius, upių vandeningumo skirtumus.

Upės teka

Išsiaiškinkite, kaip oro slėgio ir temperatūro pokyčiai padeda nustatyti būsimas oro sąlygas. Naudodamiesi sinoptiniais žemėlapiais, išmokite pateikti trumpalaikes prognozes.

Vėjai

Tyrinėkite ryšius tarp vėjų ir vandenynų srovių. Išsiaiškinkite srovių poveikį klimatui, gyvajai gamtai (augalijai ir gyvūnijai), žmonių gyvenimo būdui.

Audros

Naudodami uragano stebėjimo informaciją, išsiaiškinkite, kokie veiksniai lemia uraganų formavimąsi, palyginkite vėjo greitį su oro slėgiu uragano viduje bei vandenyno temperatūra.

Klimato kaita

Apibūdinkite pasaulinės oro temperatūros ir kritulių kiekio kaitą, įvertinkite pokyčių įtaką geografinėms zonoms.

Orai

Orai, oras – atmosferos reiškinių visuma, išsilaikanti tam tikrą laiko tarpą. Ši pamoka padės jums pažinti meteorologiją.