fbpx

Geografijos pamokos su GIS

Išsami mokymo medžiaga mokytojui ir mokiniui pagrindinio ugdymo geografijos pamokoms

PAŽINTIS SU “ARCGIS ONLINE”

Mokiniai išmoks naudotis „ArcGIS Online“ žemėlapio įrankiais, išbandys geografinio tyrimo užduotį sukurs gauta informacija pagrįstą veiksmų planą, įvertins, kaip GIS įrankiai ir žemėlapis gali padėti patikrinti išsikeltą hipotezę.

Gyventojų skaičiaus augimas

Mokiniai palygins skirtingus pasaulio regionus pagal gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas. Išmoks paaiškinti gyventojų skaičiaus didėjimo ir mažėjimo priežastis. Supras šių pokyčių įtaką gyvenimo lygio indikatoriams.

Miestų augimas

Mokiniai analizuos didžiausių ir tankiausiai apgyvendintų pasaulio miestų nuo 100 m. iki 2005 m. augimo ir pokyčių modelius. Aiškinsis jų atsiradimo priežastis. Išmoks apibūdinti tokias sąvokas kaip miestas ir aglomeracija.

Gyvenimas ant ašmenų

Mokiniai tyrinės padidinto seisminio aktyvumo zoną Rytų Azijoje, kur milijonai žmonių gyvena kasdien susidurdami su žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimo pavojais. Jie nustatys tektoninių plokščių subdukcijos zonas, išsiaškins,

Miestų oro temperatūra

Mokiniai tyrinės klimato juostų ypatybes analizuodami vidutines mėnesio ir metines oro temperatūras skirtinguose pasaulio miestuose, ieškos ryšių su geografinės platumos pokyčiais, aukščiu virš jūros lygio ir atstumu iki vandenyno.

Musonų sezonas Pietų Azijoje

Mokiniai tyrinės musoninius vėjus Pietų Azijoje, analizuos ryšius tarp iškritusių kritulių kiekio ir regiono geografinių charakteristikų, vertins musonų poveikį gyventojų pasiskirstymui, ūkio plėtrai.

Žemė juda

Mokiniai stebės seisminio aktyvumo ir ugnikalnių išsiveržimų visame pasaulyje ypatumus, analizuos sąsajas su tektoninių plokščių pakraščiais ir Žemės paviršiaus geografiniais ypatumais, taip pat identifikuos seisminio pavojaus zonose