fbpx

Objektų įvedimas lauke su Collector for ArcGIS

Instrukcija

Išmokite atsisiųsti žemėlapį į mobilų įrenginį, žemėlapyje pridėti naujus taškinius, linijinius ir plotinius objektus, užpildyti jų aprašomąją informaciją bei pridėti priedus.

 

Prisijungimas prie aplikacijos ir žemėlapio atsisiuntimas

 

Panaudojant Collector for ArcGIS aplikaciją, žemėlapyje įvesti objektus galima tiek esant internetiniam ryšiui, tiek neprisijungus prie jo. Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip  įvesti objektus neprisijungus prie tinklo (offline režimu).

 1. Mobiliajame įrenginyje atidarykite Collector for ArcGIS aplikaciją, kuri žymima specialia miniatiūra.

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Collector for ArcGIS vartotojo sąsajos kalba priklausys nuo jūsų naudojamo įrenginio kalbos. Jei ji nustatyta kaip lietuvių, aplikacija ir jos funkcionalumas bus pateikiamas lietuvių kalba. Taip pat – priklausomai nuo jūsų naudojamo įrenginio ar jo operacinės sistemos, matoma vartotojo sąsaja gali skirtis nuo tos, kuri yra pateikiama šios pamokos paveikslėliuose.

 

 1. Atsidarius pradiniam puslapiui, įsitikinkite, kad prie adreso laukelio yra nurodytas https://www.arcgis.com adresas ir paspauskite mygtuką Tęsti. Reikalinga kūrėjo arba įmonės / organizacijos paskyra. Jei paskyros dar neturite, susikurkite ją pagal instrukciją.

 

Pastaba: prisijungimui reikalingas internetinis ryšys.

 1. Įrašykite ArcGIS Online naudotojo prisijungimo vardą, slaptažodį ir paspauskite mygtuką Prisijungti.

 

 1. Prisijungus, suraskite žemėlapį, kurį sukūrėte panaudojant šabloną (žr. pamoką Redaguojamo žemėlapio kūrimas, panaudojant iš anksto paruoštą šabloną) ir paspauskite Atsisiųsti. Žemėlapis į mobilų įrenginį atsiunčiamas dėl to, kad jis bus naudojamas neprisijungus prie interneto.

 1. Nurodykite darbo sritį – teritoriją, kurioje bus dirbama. Nurodytos aprėpties teritorija vėliau bus parsiųsta į mobilų įrenginį ir tik šiame plote bus atliekamas naujų objektų įvedimas žemėlapyje. Nurodžius, paspauskite mygtuką Nurodykite žemėlapio detalumą.

 1. Nurodykite žemėlapio detalumą – stambiausią mastelį, kuris bus matomas duomenų suvedimo metu. Detalumas turės įtakos žemėlapio pagrindo vaizdo kokybei ir duomenų apimčiai – kuo detalesnis mastelis, tuo daugiau vietos užims įrenginyje. Nurodžius žemėlapio detalumą, paspauskite Atsisiųsti.

Ekrane matysite žemėlapio siuntimo eigą. Siuntimo sparta priklausys nuo interneto greičio ir duomenų apimties. Atsisiųsti žemėlapiai įrenginyje bus matomi ir neturint internetinio ryšio.

 1. Norėdami atverti žemėlapį, paspauskite ant raudonai pažymėtos srities.

 

Naujų objektų įvedimas ir jų redagavimas žemėlapyje

 

 1. Norėdami žemėlapyje pridėti objektą (tašką, liniją arba plotą), paspauskite pridėjimo mygtuką. Po šio veiksmo matysite visą galimų įvesti objektų sąrašą.

 1. Iš sąrašo, pasirinkite taškinį objektą – Atliekų konteineris, kurį pažymėsime žemėlapyje.

 1. Atsidarius objekto atributinės informacijos suvedimo langui (1), užpildykite lauką Aprašymas (2). Laukas Tipas jau yra užpildytas, nes, prieš įvedant objektą, iš sąrašo pasirinkote Atliekų konteineris. Jeigu būtumėte pasirinkę Apšvietimo stulpas, tuomet lauke Tipas reikšmė būtų Apšvietimo stulpas.
 2. Paspauskite priedų pridėjimo mygtuką (3) ir įkelkite nuotrauką. Nuotrauka jau gali būti jūsų įrenginyje arba nufotografuokite objektą vietoje.

 1. Paspauskite objektų pridėjimo į žemėlapį mygtuką (1) ir norimoje vietoje spustelėkite, kol pamatysite atliekų konteinerio simbolį (2).
 2. Atlikus visus įvedimo veiksmus (tiek atributinės, tiek geografinės informacijos), paspauskite išsaugojimo mygtuką (3). Po šio veiksmo įvestas objektas yra išsaugomas jūsų mobiliajame įrenginyje esančiame žemėlapyje. Jeigu dirbate prisijungę prie interneto ryšio, įvesti duomenys automatiškai sinchronizuojami su žemėlapiu, esančiu jūsų ArcGIS Online Dirbantiems neprisijungus prie tinklo, sinchronizacija bus atliekama vėliau.

 1. Norėdami žemėlapyje pridėti liniją, vėl paspauskite objektų pridėjimo mygtuką.

 1. Iš sąrašo pasirinkite objektą Tvora (slinkite sąrašą žemyn, nes objektai pateikiami tokia įvedimo tvarka: taškai > linijos > plotai).

 1. Atsidarius objekto atributinės informacijos suvedimo langui (1), užpildykite laukus Pavadinimas ir Aprašymas (2). Laukas Tipas jau yra užpildytas, nes, prieš įvedant objektą, iš sąrašo pasirinkote Tvora. Prisekite nuotrauką paspausdami priedų pridėjimo mygtuką (3).

 1. Paspauskite objektų pridėjimo į žemėlapį mygtuką (1) ir norimoje vietoje spustelėkite – šioje vietoje bus jūsų linijos pradžia. Toliau spustelėkite ten, kur norite, kad jūsų brėžiama linija turėtų posūkį. Tokiu būdu nubrėžkite žemėlapyje tvorą (2).
 2. Atlikus visus įvedimo veiksmus (tiek atributinės, tiek geografinės informacijos), paspauskite išsaugojimo mygtuką (3).

 1. Atlikdami analogiškus veiksmus, žemėlapyje įveskite ir plotinį objektą, pvz., pastatą ar tvenkinį, užpildykite jo atributinę informaciją ir visus atliktus pakeitimus išsaugokite.
 2. Norėdami objektą paredaguoti (jo aprašomąją arba geografinę informaciją), pažymėkite jį žemėlapyje (1) ir paspauskite ant aprašo (2).

 1. Paspauskite objekto redagavimo mygtuką.

 1. Atributinės informacijos redagavimo skirtuke (1) paredaguokite norimą eilutę pvz., pakeiskite objekto pavadinimą (2).

 1. Geografinės informacijos redagavimo skirtuke (1) spustelėkite bet kurioje vietoje ant žemėlapio, kad pratęstumėte liniją arba tempkite į šalį didesnį baltą burbuliuką, kad pakeistumėte jo padėtį (2).
 2. Atlikus norimus pakeitimus, viską išsaugokite paspausdami išsaugojimo (3) mygtuką.

 

Įvestų objektų sinchronizacija su žemėlapiu

Jeigu dirbama neprisijungus prie interneto, atlikus redagavimo veiksmus, visus pakeitimus reikia sinchronizuoti su žemėlapiu, kuris yra jūsų ArcGIS Online paskyroje. Tai atliekama tuo atveju, kai mobiliajame įrenginyje, su kuriuo dirbama, atsiranda internetinis ryšys.

Jeigu dirbate prisijungus prie interneto, pakeitimai žemėlapyje išsaugomi automatiškai.

 

 1. Grįžkite į žemėlapių sąrašą ir prie atsiųsto žemėlapio paspauskite sinchronizavimo opciją (skliausteliuose matysite, kiek yra naujai įvestų elementų ar atliktų pakeitimų).

 1. Luktelėkite keletą akimirkų, kol duomenys bus sinchronizuoti su ArcGIS Online esančiu žemėlapiu. Sinchronizavimo greitis priklausys nuo interneto spartos ir atliktų pakeitimų kiekio. Pasibaigus šiam procesui, visus nauji įvestus ar pakoreguotu objektus galėsite pamatyti ir ArcGIS Online esančiame žemėlapyje.