fbpx

Aplikacijos kūrimas

Instrukcija

Išmokite sukurti elementų sluoksnį, į jį pridėti objektus ir gautus rezultatus pateikti žemėlapio aplikacijoje.

Elementų sluoksnio sukūrimas panaudojant šabloną

 

Prisijungus į ArcGIS Online, skiltyje Turinys sukurkite aplankytų objektų sluoksnį, panaudojant iš anksto paruoštą šabloną. Sluoksnis reikalingas tam, kad žemėlapyje būtų galima pažymėti aplankytus objektus ir suteikti jiems aprašomąją informaciją.

 

Elementų sluoksnio sukūrimui bus naudojamas šablonas Aplankyti objektai (šablonas).

 

Šabloną sudaro vienas duomenų sluoksnis:

 • Taškai – šiame sluoksnyje galima įvesti (žemėlapyje pridėti) ekskursijos, žygio ar kitos kelionės metu aplankytus objektus. Sluoksnio atributiniai laukai: Vardas, Pavardė, Klasė, Data, Vieta, Aprašymas, Nuoroda.

Norėdami sukurti naują elementų sluoksnį, atlikite veiksmus, aprašytus pamokos Žemėlapio kūrimas pagal šabloną (https://www.gismokykla.lt/wp-content/uploads/2017/02/Sablonas.pdf) skiltyje Elementų sluoksnių sukūrimas panaudojant šabloną. Žingsnių, aprašytų skiltyje Redaguojamo žemėlapio kūrimas panaudojant elementų sluoksnį, atlikti nereikia.

 

Pastabos:

 • Pamokoje Žemėlapio kūrimas pagal šabloną nurodytas šablonas Aplinkos tyrimai, tačiau šios užduoties atlikimui naudokite šioje pamokoje nurodytą šabloną – Aplankyti objektai (šablonas).
 • Jeigu kiekvienas mokinys sukuria po elementų sluoksnį, rezultate (aplikacijoje) bus matomi tik tam tikro mokinio įvesti aplankyti objektai (nes kiekvienas mokinys redaguos tik savo žemėlapį). Todėl rekomenduojama vienai klasei (ar kartu keliaujančiai klasių grupei) kurti vieną elementų sluoksnį, kurį visi redaguos (pridės norimus objektus). Tokiu atveju žemėlapyje bus matomi visų mokinių pridėti objektai. Tokį sluoksnį gali sukurti mokytojas ar tam deleguotas mokinys.
 • Prieš kuriant elementų sluoksnį, prisijunkite į ArcGIS Online paskyrą. 

Elementų sluoksnio bendrinimas

 

Pastaba: šiuos veiksmus atlieka ArcGIS Online vartotojas, kuris sukūrė elementų sluoksnį.

Sukūrus elementų sluoksnį, jis bus randamas to vartotojo, kurį jis sukūrė, Turinyje. Sukurtas elementų sluoksnis kol kas yra pasiekiamas tik jo savininkui (kūrėjui), todėl, norint, kad sluoksnį matytų kiti, jį reikia bendrinti.

 1. ArcGIS Online skiltyje Turinys (1) pažymėkite naujai sukurtą sluoksnį (2) ir paspauskite mygtuką Bendrinti (3).

 

2. Naujai atsidariusiame lange pasirinkite norimą bendrinimo variantą (1) (Visi (vieša) – elementas bus pasiekiamas visiems, Mūsų mokykla (pastaba: pavadinimas gali skirtis) – elementas bus pasiekiamas visiems mokyklos ArcGIS Online paskyros vartotojams) ir paspauskite mygtuką Gerai (2).

 

Duomenų (aplankytų objektų) pridėjimas į žemėlapį

 

Pastaba: šiuos veiksmus atlieka visi ArcGIS Online vartotojai, kurie nori pridėti į žemėlapį aplankytus objektus.

 1. Prisijunkite į ArcGIS Online svetainę ir suraskite sukurtą elementų paslaugą: elementų paieškos laukelyje (viršuje dešinėje) nurodykite elementų sluoksnio pavadinimą ir paspauskite klaviatūroje esantį mygtuką Enter.

 

 1. Rezultatų sąraše suradus reikiamą elementą, paspauskite daugiau parinkčių teikiančią funkciją (1) ir pasirinkite Pridėti į naują žemėlapį (2).

 

 1. Atveriamas žemėlapis, kuriame pateikiamas pagrindo žemėlapis (pvz., maps.lt) ir elementų sluoksnis. Tam, kad į šį sluoksnį pridėtumėte aplankytus objektus, paspauskite viršuje esantį mygtuką Redaguoti.

 

 1. Kairėje pusėje pažymėkite objekto sutartinį ženklą (1) ir norimoje vietoje spustelėkite žemėlapyje (2). Po šio veiksmo objektas yra pridedamas ir automatiškai atidaromas jo aprašomosios informacijos langas. Jame užpildykite reikiamą informaciją ir įkelkite nuotrauką (-as) (3). Atlikus šiuos veiksmus informacinį langą uždarykite.

 

 1. Norint į žemėlapį pridėti naują objektą, vėl pažymėkite objekto sutartinį ženklą kairėje ekrano pusėje ir norimoje vietoje spustelėkite žemėlapyje.
 2. Pridėjus į žemėlapį norimus objektus, išjunkite redagavimo režimą paspausdami viršuje esantį mygtuką Redaguoti (1). Norint peržiūrėti suvestą objekto informaciją, spustelėkite ant jo žemėlapyje (2).

 

Žemėlapio išsaugojimas

 

Pastaba: šiuos veiksmus atlieka visi ArcGIS Online vartotojai, kurie  pridėjo į žemėlapį aplankytus objektus.

Žemėlapį su pridėtais objektai reikia išsaugoti, kad vėliau jį būtų galima panaudoti kuriant interaktyvią aplikaciją, kurioje bus pateikiami aplankyti objektai, jų aprašomoji informacija ir nuotraukos.

 1. Norint išsaugoti žemėlapį, paspauskite viršuje esantį mygtuką Įrašyti ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkite Įrašyti.

 1. Nurodykite žemėlapio pavadinimą, raktažodžius ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Įrašyti žemėlapį.

 1. Naujai įrašytą žemėlapį galėsite rasti ArcGIS Online skiltyje Turinys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacijos kūrimas

 

ArcGIS Online galite kurti įvairias žemėlapių aplikacijas – internetines programėlės (angl. Web Map Application), turinčias įvairius įrankius, skirtus tam tikrai funkcijai atlikti.

Aplikacijos yra skirtingų tipų. Tačiau kelionių, lankytinų vietų pristatymui, įvairių objektų su aprašymais demonstravimui labiausiai tinkamos Žemėlapio pasakojimo (Story Map) aplikacijos. Jas kurti labai paprasta ir lengva, kadangi tam yra naudojami iš anksto paruošti šablonai. Visos aplikacijos veikia išmaniuosiuose įrenginiuose, t. y. mobiliuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.

Pastaba: šiuos veiksmus atlieka visi ArcGIS Online vartotojai, kurie išsaugojo žemėlapį.

 1. Jeigu prieš tai uždarėte išsaugotą žemėlapį, jį atidarykite iš naujo: turinyje paspauskite daugiau parinkčių teikiančią funkciją (1) ir pasirinkite Atverti žemėlapių peržiūros programoje (2).

 

 1. Paspauskite viršuje esantį mygtuką Bendrinti.
 2. Naujai atsidariusiame lange paspauskite Kurti internetinę aplikaciją ir jums bus pateikti konfigūruojamų aplikacijų šablonai.

 

 

 1. Paspauskite Kurti žemėlapio pasakojimą (1), kad būtų atfiltruoti tik Žemėlapio pasakojimo šablonai.
 2. Suraskite šabloną Žemėlapio pasakojimo sąrašas (beta versija) ir paspauskite ant jo miniatiūros (2).
 3. Dešinėje pusėje naujai atsivėrusiame lange spustelėkite Kurti internetinę aplikaciją (3).

 

 1. Aplikacija bus išsaugota tokiu pat pavadinimu kaip ir žemėlapis, kuris naudojamas jos kūrimui. Tačiau esant poreikiui, pavadinimą, raktažodžius ir kitą informaciją galite pakoreguoti. Atlikus norimus pakeitimus, paspauskite apačioje esantį mygtuką Atlikta. Internetinės naršyklės skirtuke bus atvertas aplikacijos konfigūravimo langas.

 

          Pastaba: vartotojo sąsajos kalba priklauso nuo naršyklės kalbos. Jeigu ji nustatyta kaip lietuvių – aplikacijos konfigūravimo langas taip pat bus pateikiamas lietuviškai.

 

 1. Palikite pažymėtą pirmąjį pasirinkimą Taip, importuoti ir paspauskite mygtuką Sekantis.

 

 1. Lange, kuriame nurodomas taškinis duomenų (elementų) sluoksnis, kuris bus naudojamas aplikacijoje, paspauskite Sekantis.
 2. Lange, kuriame nurodomas lauko pavadinimas, pagal kurį objektai bus suskirstyti į temas, palikite reikšmę „nėra“ ir paspauskite Sekantis.
 3. Ties skiltimi, kurioje nurodomas aplankyto objekto pavadinimas, pasirinkite lauką „Vieta“ (1), o ties skiltimi, kur nurodomas jo aprašas – „Aprasymas“ (2). Paspauskite mygtuką Sekantis (3).

 1. Atlikus anksčiau išvardintus veiksmus, bus atvertas aplikacijos langas, kurio dešinėje pusėje matysis žemėlapis, su aplankytais objektais, o kairėje pusėje – papildoma jų informacija. Paspauskite ant norimo objekto kairėje ekrano pusėje.

 

 1. Objekto pavadinimas ir aprašas pateikiamas automatiškai, nes taip buvo nurodyta aplikacijos konfigūravimo pradžioje. Norint pridėti paveikslėlį, paspauskite ant pilko fono.

 

 1. Naujai atsidariusiame lange paspauskite funkciją Įkelti (jeigu jūsų nuotrauka yra saugoma kompiuteryje) ir pasirinkite nuotrauką, kurią norėtumėte matyti aplikacijoje. Jeigu nuotraukos kompiuteryje neturite, galite naudotis kitomis funkcijomis, kurios leidžia įterpti nuotraukų URL adresą. Įkėlus nuotrauką, ji tampa matoma aplikacijoje.

 

 1. Atlikdami analogiškus žingsnius, pridėkite paveikslėlius ir kitiems aplankytiems objektams.
 2. Viršuje paspauskite funkciją Nuostatos. Šioje dalyje bus konfigūruojama aplikacijos antraštė: jos logotipas ir kita informacija, kuri matoma aplikacijos viršutinėje dalyje.

 

 1. Skirtuke Antraštė (1) pasirinkite Mano logotipas (2) ir nurodykite (pvz., savo mokyklos) logotipą. Jį galite įkelti kaip paveikslėlį iš kompiuterio arba pateikti internete esančią jo URL nuorodą (3).
 2. Pažymėkite Naudoti kompaktišką antraštę (be paantraštės) (4) ir paspauskite mygtuką Taikyti (5).

 1. Paspauskite viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką Įrašyti (1), kad visi atlikti pakeitimai būtų išsaugoti.
 2. Sukonfigūruota aplikacija kol kas yra pasiekiama tik jos savininkui (autoriui), todėl, norint, kad ją galėtų matyti kiti, reikia atlikti bendrinimą. Įrašius aplikaciją, automatiškai atveriamas langas, kuriame paspauskite mygtuką Viešas (1). Nukopijavę aplikacijos nuorodą (2) ją galite persiųsti peržiūrai kitiems vartotojams arba, panaudojant suformuotą iframe kodą (3), aplikaciją įterpti į internetinę svetainę.

 

 

 1. Sukurtą aplikaciją bet kada bus galima surasti ArcGIS Online skiltyje Turinys.

 

 1. Paspaudus ant jos pavadinimo ir pasirinkus funkciją Konfigūruoti aplikaciją, ją bus galima redaguoti (pvz., keisti nuotraukas, aprašus, pridėti naujus objektus ir pan.).