fbpx

Aplikacijos konfigūravimas su Web AppBuilder

Instrukcija

Išmokstama sukonfigūruoti aplikaciją, turinčią keletą įrankių/valdiklių, leidžiančių perteikti surinktų duomenų informaciją.

Aplikacijos konfigūravimas

Aplikacijai konfigūruoti bus naudojamas iš anksto paruoštas žemėlapis, kuriame skirtingomis spalvomis atvaizduojami avariniai medžiai pagal rūšį. Šie duomenys taip pat turi papildomą informaciją (pvz., medžio būklę), kuri bus panaudota aplikacijoje.

Aplikacijos konfigūravimui galite naudoti bet kokius kitos tematikos taškinius, linijinius ar plotinius duomenis.

1. ArcGIS Online turinyje paspauskite viršuje esantį mygtuką Sukurti (1) ir skiltyje Aplikacija pasirinkite Naudojant Web AppBuilder (2).

2. Naujai kuriamos aplikacijos apraše nurodykite pavadinimą (1), bent vieną raktažodį (2) ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai (3).

3. Skiltyje Apipavidalinimas (1) pasirinkite Suvestinės tema (2). Priklausomai nuo pasirinktos temos, aplikacija turės skirtingą vartotojo sąsają (skirtingose vietose bus išdėstomas tam tikras funkcijas atliekantys valdikliai).

4. Skiltyje Apavidalinimas (1) paspauskite mygtuką Pasirinkite internetinį žemėlapį (2), tam kad nurodytumėte, kuris žemėlapis, esantis jūsų ArcGIS Online turinyje, bus naudojamas šioje aplikacijoje.

5. Pasirinkite norimą žemėlapį ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai. Po šio veiksmo į aplikaciją pridedamas žemėlapis (šiuo atveju – Avariniai medžiai).

6. Konfigūruojama aplikacija be žemėlapio gali turėti įvairius valdiklius/įrankius, atliekančius tam tikras funkcijas (pvz., duomenų filtravimą), ar infografikus, rodančius duomenų pasiskirstymą (pvz., pažeisti medžiai pagal rūšį). Valdikliui ar infografikui pridėti, skiltyje Valdiklis (1) paspauskite ant Nr.1 pažymėto valdiklio (2) (pilka jo miniatiūra rodo, kad valdiklio dar nėra, jis nesukonfigūruotas).

7. Naujai atsidariusiame lange, kuriame pateikiamas visų galimų valdiklių sąrašas, pasirinkite valdiklį Apie ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai. Šis valdiklis gali būti skirtas aprašyti pačią aplikaciją, joje vaizduojamus duomenis ar kitą aktualią ir su aplikacija susijusią informaciją.

8. Valdiklio konfigūravimo lange ištrinkite ten jau pateiktą informaciją su paveikslėliu ir aprašykite savo aplikaciją.

9. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai. Po šio veiksmo šalia žemėlapio, kairėje pusėje, bus vaizduojamas valdiklis, kuriame pateikiama jūsų nurodyta informacija apie aplikaciją ar joje vaizduojamus duomenis.

10. Norėdami pridėti kitą valdiklį, vėl paspauskite ant Nr.1 pažymėto valdiklio.

11. Naujai atsidariusiame lange, kuriame pateikiamas visų galimų valdiklių sąrašas, pasirinkite valdiklį Filtruoti ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai. Šis valdiklis skirtas duomenų filtravimui žemėlapyje. Pvz., žemėlapyje pagal nutylėjimą yra vaizduojami visi suregistruoti avarinės būklės medžiai. Kiekvienas medis (taškas žemėlapyje) turi informaciją apie medžio rūšį (Paprastoji eglė, Mažalapė liepa ir t.t.). Sukonfigūravus filtravimo valdiklį, vartotojas iš sąrašo gali pasirinkti norimą medžių rūšį ir tuomet tik tos rūšies medžiai bus atvaizduojami žemėlapyje.

12. Paspauskite mygtuką +Naujas filtras (1).

13. Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite duomenų sluoksnį, kuriam bus taikomas filtras (2). Sąraše bus pateikiama tiek sluoksnių, kiek jų dalyvauja internetiniame žemėlapyje.

14. Paspauskite ant skilties Išraiškos (3) ir Pridėti išraišką (4).

15. Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite lauką, kurio reikšmes norėsite filtruoti (5).

16. Paspauskite dešiniau esančią dantračio miniatiūrą (6) ir pasirinkite Unikalios (7). Šis pasirinkimas pateiks visas unikalias lauko reikšmes (šiuo atveju – visas medžių rūšis).

17. Pažymėkite varnelę ties Klausti reikšmių (1). Tai vartotojui leis pačiam iš sąrašo pasirinkti norimą reikšmę (šiuo atveju – medžių rūšį) filtravimui.

18. Įveskite tekstą (1), kuris bus matomas vartotojams virš reikšmių sąrašo (2) ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai.

19. Vartotojui aplikacijoje įjungus valdiklį (1) ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkus norimą reikšmę (2), žemėlapyje bus atvaizduojami tik tą reikšmę turintys objektai (šiuo atveju – atvaizduojami tik juoduogiai šeivamedžiai).

20. Konfigūruojama aplikacija be filtravimo funkcionalumo taip pat gali turėti infografiką, kuris rodytų objektų pasiskirstymą (pvz., medžius pagal būklę). Norėdami pridėti infografiką, vėl paspauskite ant Nr.1 pažymėto valdiklio.

21. Naujai atsidariusiame lange, kuriame pateikiamas visų galimų valdiklių sąrašas, pasirinkite valdiklį Infografikas ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai.

22. Šablonų lange pasirinkite skritulinės diagramos šabloną ir paspauskite apačioje esantį mygtuką

23. Pasirinkite sluoksnį, kurio duomenis norėsite atvaizduoti infografike ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai.

24. Kairėje lango pusėje matysite, kaip infografikas atrodo, o dešinėje – galėsite jį konfigūruoti. Paspauskite ant infografiko pavadinimo (1) kairėje pusėje, ir jį nurodykite dešinėje lango pusėje (2).

25. Paspauskite ant infografiko diagramos ir pasirinkite lauką, į kurio reikšmes atsižvelgiant bus grupuojami duomenys (šiuo atveju – laukas Būklė) (2).

26. Jeigu nėra reikalingas infografiko aprašas, nužymėkite varnelę (3), jeigu reikalingas – spustelėkite ant aprašo ir jį nurodykite dešinėje lango pusėje.

27. Skirtuke Rodyti (1) įjunkite legendos rodymo funkcionalumą (2). Tai leis aplikacijos žiūrovams geriau suprasti infografike pateikiamus duomenis ir jų pasiskirstymą (šiuo atveju – matyti, kokios iš viso yra medžių būklės ir, kokios būklės medžių yra daugiausia, mažiausia ir pan.).

28. Atlikus pakeitimus, paspauskite apačioje esantį mygtuką Gerai.

29. Norėdami pakeisti aplikacijos maketo išvaizdą (pvz., pakeisti langų dydį, pašalinti nereikalingus langus), paspauskite aplikacijos viršuje esantį mygtuką Modifikuoti maketą.

30. Norėdami pašalinti tuščius aplikacijos langus, paspauskite viršuje dešinėje pusėje esantį kryžiuko ženklą.

31. Norėdami pakeisti langų dydį, užveskite pelės rodyklę ant langus skiriančios linijos (turi atsirasti į dvi puses rodančios rodyklės), įspauskite pelės mygtuką ir tempkite liniją į norimą pusę (viršų, apačią, kairę arba dešinę).

32. Norėdami išsaugoti atliktus maketo pakeitimus, paspauskite viršuje esantį mygtuką Gerai.

33. Aplikacijai išsaugoti, paspauskite mygtuką Įrašyti.

34. Norėdami paleisti aplikaciją peržiūrai, paspauskite apačioje esantį mygtuką Paleisti. Naujame naršyklės skirtuke bus atverta aplikacija su sukonfigūruotais valdikliais: aprašu, filtru ir infografiku. Aplikaciją rasite ArcGIS Online skiltyje Turinys ir bet kada galėsite ją paredaguoti (pvz., pridėti daugiau valdiklių).