fbpx

Apklausų kūrimas su Survey 123

Instrukcija

Survey123 for ArcGIS yra paprastas ir intuityvus formomis pagrįstas duomenų rinkimo ir apklausų vykdymo sprendimas, leidžiantis kurti, bendrinti ir analizuoti apklausas. Apklausų kūrimo funkcionalumas pasiekiamas Survey123 for ArcGIS svetainėje: https://survey123.arcgis.com/

 

Pastaba: Survey123 for ArcGIS vartotojo sąsajos kalba priklausys nuo jūsų ArcGIS Online paskyros profilio kalbos. Jei ji nustatyta kaip lietuvių, aplikacija ir jos funkcionalumas bus pateikiamas lietuvių kalba.

Šioje pamokoje pateikiamos instrukcijos, kaip sukurti apklausą, skirtą įvertinti respondentų žinias apie Lietuvą istoriniais, geografiniais ar kitais klausimais. Vėliau surinkti duomenis bus analizuojami.

 

  1. Survey123 for ArcGIS svetainės (https://survey123.arcgis.com/) viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite Prisijungti ir, nurodę ArcGIS Online paskyros (tinka kūrėjo arba įmonės / organizacijos paskyra. Jei paskyros dar neturite, susikurkite ją pagal instrukciją https://www.gismokykla.lt/paskyros_kurimas/) prisijungimo duomenis, prisijunkite.
  2. Paspauskite mygtuką Mano apklausos ir tęskite paspaudę mygtuką Sukurkite naują apklausą.

  1. Apklausos kūrimui bus naudojama internetinė naršyklė, todėl kairėje pusėje esančioje skiltyje Internetinės naršyklės naudojimas paspauskite Pradėti.
  2. Naujai atsidariusiame lange nurodykite apklausos pavadinimą (1), raktažodžius (juos atskirkite kableliu) (2) ir paspauskite apačioje esantį mygtuką Kurti (3). Luktelėkite keletą akimirkų, kol apklausa bus sukurta.

  1. Apklausa kol kas yra tuščia, todėl į ją pridėsite atitinkamus klausimus, į kuriuos reikės pateikti atsakymus. Visų pirma, pridėkite lauką, kuriame bus pildoma apklausos vykdymo data: po skiltimi Klausimų tipai (1) paspauskite mygtuką Data (2).
  2. Po šio veiksmo klausimyne atsiras naujas klausimas (3).

  1. Atlikus ši veiksmą, automatiškai būsite perkelti į skirtuką Redaguoti, kuriame galėsite nurodyti pridėto klausimo pavadinimą ar nustatyti kitus parametrus.
  2. Nurodykite klausimo pavadinimą (pvz. „Apklausos data“) (1), pažymėkite Nurodyta data (2) (respondentas galės pasirinkti datą iš kalendoriaus) ir uždėkite varnelę ant Tai būtinas klausimas (3) (apklausos nebus galima pateikti, kol nebus nurodyta apklausos data).

  1. Atnaujinta informacija atsispindės ir kairėje pusėje esančiame klausimyne.
  2. Pridėkite klausimą, skirtą nurodyti respondento lyčiai: grįžkite į skirtuką Pridėti (1) ir paspauskite mygtuką Vienas pasirinkimas (2). Šis klausimo tipas leis pasirinkti vieną iš pateiktų atsakymo variantų.

  1. Nurodykite klausimo pavadinimą (pvz. „Respondento lytis“) (1).
  2. Prie galimų atsakymų įrašykite „Vyras“ (2) ir „Moteris“ (3).
  3. Trečias atsakymo variantas šiame klausime nereikalingas, todėl paspauskite šalinimo mygtuką (4).
  4. Nurodykite galimų atsakymų išdėliojimo tvarką paspausdami pasirinkimą Horizontalus (5).

 1. Analogiškai atlikdami aprašytus žingsnius, į anketą pridėkite klausimą, skirtą nurodyti respondento amžiaus grupei: grįžkite į skirtuką Pridėti ir paspauskite mygtuką Vienas pasirinkimas.
 2. Nurodykite klausimo pavadinimą (pvz. „Respondento amžiaus grupė“).
 3. Prie galimų atsakymų įrašykite „< 15 m.“, „15 – 25 m.“, „26 – 35 m.“, „36 – 45 m.“ ir „> 46 m.“ (pagal numatytuosius parametrus yra pateikiami trys galimi atsakymo variantai, norėdami jų įtraukti daugiau, paspauskite pridėjimo mygtuką ).
 4. Atnaujinta informacija atsispindės ir kairėje pusėje esančiame klausimyne.

 1. Pridėkite klausimą, kuriame bus galima pažymėti apklausos vykdymo vietą žemėlapyje: grįžkite į skirtuką Pridėti ir paspauskite mygtuką Vieta.
 2. Nurodykite klausimą (pvz. „Apklausos vieta“) (1) ir pasirinkite numatytąjį pagrindo žemėlapį (pvz., Topografinis) (2). Pastaba: pagrindo žemėlapių sąrašas pateikiamas toks, koks yra jūsų ArcGIS Online paskyroje

 1. Pridėkite klausimą, į kurį respondentas galės atsakyti laisvu tekstu: grįžkite į skirtuką Pridėti ir paspauskite mygtuką Vienos eilutės tekstas.
 2. Nurodykite klausimą (pvz. „Kas sukūrė Lietuvos valstybės himną?“) (1) ir įrašykite pastabą, kuri bus matoma anketoje po klausimu (pvz., „Įrašykite autoriaus vardą ir pavardę“) (2).

 • Pridėkite klausimą, į kurį respondentas galės atsakyti nurodydamas konkretų skaičių: grįžkite į skirtuką Pridėti ir paspauskite mygtuką Skaičiai.
 • Nurodykite klausimą (pvz. „Su keliomis valstybėmis ribojasi Lietuva?“) (1) ir pažymėkite varnelę ties Turi būti sveikasis skaičius (2) (įvedimo metu bus vykdomas tikrinimas, ar įvestas skaičius yra sveikasis).

  1. Pridėkite klausimą, į kurį respondentas galės atsakyti nurodydami kelis teisingus variantus: grįžkite į skirtuką Pridėti ir paspauskite mygtuką Keli pasirinkimai.
  2. Nurodykite klausimą (pvz. „Kurie, iš išvardintų asmenų, ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas?“) (1).
  3. Nurodykite galimus atsakymo variantus (pvz., „Kazys Grinius“, „Stasys Lozoraitis“, „Algirdas Brazauskas“ ir „Antanas Smetona“) (2).

   1. Esant poreikiui, kortelėje Išvaizda pakeiskite anketos fono spalvą.

   1. Norėdami išsaugoti sukurtą apklausą, paspauskite apačioje esantį mygtuką Įrašyti.

 

Apklausos publikavimas

 

Tam, kad respondentai galėtų pasiekti sukurtą apklausą ir pateikti į ją savo atsakymus, apklausą reikia publikuoti ir viešai bendrinti.

 

   1. Paspauskite apačioje esantį mygtuką Publikuoti.

   1. Naujai iššokusiame pranešimo lange būsite informuojami apie tai, kad po apklausos publikavimo jos modifikuoti nebus galima. Tačiau jūs vis dar galėsite išsaugoti apklausą kaip juodraštį arba po publikavimo ją publikuoti iš naujo kaip kitą apklausą. Šiame pranešimo lange paspauskite Publikuoti.
   2. Paspauskite skirtuką Bendrinimas (1) ir uždėkite varnelę ties Visi (vieša) (2).

   1. Atliktus pakeitimus išsaugokite paspausdami mygtuką Įrašyti.
   2. Norėdami pasiekti apklausą ir pateikti į ją atsakymus, galite naudoti apklausos nuorodą arba, nuskenavus QR kodą, ją atsidaryti mobiliajame įrenginyje. Apklausos nuorodą taip pat galite nusiųsti el. paštu kitiems asmenims.

   1. Atsidarius apklausą, galite pildyti atsakymus ir pabaigoje – pateikti rezultatus.

 

Apklausos rezultatų analizė

 

Respondentų pateiktus atsakymus galima analizuoti grafikų, lentelių ir žemėlapio pavidalu.

 

   1. Atsidarykite apklausą, kurios rezultatus norite analizuoti: paspauskite Survey123 for ArcGIS svetainės viršuje esantį mygtuką Mano apklausos (1) ir spustelėkite ant norimos apklausos miniatiūrios (2).

   1. Skirtuke Apžvalga matysite apibendrintą apklausos informaciją: respondentų skaičių, atsakymų, skaičių, pirmos ir paskutinės apklausos pateikimo datas ir kitą susijusią informaciją.

   1. Paspauskite viršuje esantį skirtuką Analizė (1).
   2. Puslapyje matysite atsakymų rezultatus ties kiekvienu jūsų užduotu klausimu. Atsakymus galėsite analizuoti skirtingų diagramų (stulpelinės, juostinės, skritulinės) pavidalu, lentelėje bei matyti atsakymų pasiskirstymą žemėlapyje (2).
   3. Esant poreikiui, galite nustatyti, kurių klausimų atsakymų rezultatus norite analizuoti: paspauskite mygtuką Nustatyti matomumą (3) ir nurodykite, kuriuos klausimus norite matyti, o kurių ne.

   1. Paspauskite viršuje esantį skirtuką Duomenys (1).
   2. Puslapyje lentelės pavidalu matysite visus respondentų atsakymus ir jų geografinį pasiskirstymą.
   3. Esant poreikiui, atsakymus galite išeksportuoti į atskirą norimo formato failą (2) pvz., CSV.

Panaudojant Survey123 for ArcGIS funkcionalumą, galima kurti ne tik tokias apklausas, kurios skirtos žinių lygio įvertinimui (kaip kad nurodoma šiose instrukcijose), bet ir:

  • Nuomonės išreiškimui tam tikru klausimu (pvz., užklasinių veiklų poreikis mokykloje);
  • Stebėsenos vykdymui (pvz., augalų ar gyvūnų stebėjimas tam tikrose vietose);
  • Aplinkos vertinimui (pvz., vandens, oro kokybės vertinimas);
  • Ir kt.