fbpx

Erdvinė analizė

Instrukcija

Susipažinkite su erdvine analize, išmokite panaudoti tam tikrus analizės įrankius, kurių pagalba yra sukuriami nauji duomenų rinkiniai.

 

Dėmesio! Šis funkcionalumas prieinamas naudojant kūrėjo arba įmonės / organizacijos paskyrą.

Erdvinė duomenų analizė sudaro visą geoinformacinių sistemų (GIS) esmę. Tai procesas, kurio metu neapdoroti duomenys yra paverčiami naudinga informacija. Turint tokius duomenis, galime daryti įvairius sprendimus, kurie būtų paremti didesniu informacijos kiekiu. Pvz., žinodami, kuriose miesto vietose yra didelis mokyklinio amžiaus gyventojų skaičius, planuotojai gali atsižvelgti į tai, kad čia būtų daugiau mokyklų.

Šioje medžiagoje bus pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti savo artimosios aplinkos analizę. Jums reikės:

 • Surasti teritoriją, kuri nuo jūsų pasirinktos mokyklos yra nutolusi ne daugiau nei per 1 km.
 • Surasti įmones (maitinimo įstaigas, vaistines, bankus, ambasadas ir t.t.), kurios patenka į šią teritoriją.
 • Apskaičiuoti, kiek toje teritorijoje yra gyventojų, kurių amžius yra mažesnis negu 15 m.

 

Analizei atlikti naudositės iš anksto paruoštu žemėlapiu: https://arcg.is/2khlXd7. Jame rasite įkeltus tris duomenų sluoksnius:

 1. Bendrojo lavinimo mokyklos – Lietuvoje esančios mokyklos. Analizei atlikti bus reikalingas laukas Name, kuris nusako mokyklos pavadinimą.
 2. Įmonės – Lietuvoje esančios įmonės (maitinimo įstaigos, vaistinės ir t.t.). Analizei atlikti bus reikalinga įmonių geografinė padėtis – jų išsidėstymas žemėlapyje.
 3. Demografija (ireguliarus tinklelis) – tinklelis, kurio kiekviena gardelė (langelis) saugo statistinę informaciją apie vairius demografinius rodiklius. Analizei atlikti bus reikalingas laukas STAT_02_014 (gyventojų (0-14 m.) skaičius).

 

Dėl didelio duomenų kiekio, įmonės ir demografinis tinklelis žemėlapyje yra atvaizduojami tik prie stambesnio mastelio t. y., kai žemėlapio vaizdas yra labiau priartintas. Vaizdą atitolinus, šie du sluoksniai pranyksta.

Pastaba: ArcGIS Online analizės įrankiai naudoja kreditus. Todėl, prieš atliekant tam tikrą analizę (panaudojant analizės įrankį), rekomenduojame pasitikrinti, kiek kreditų bus sunaudota. Tą atlikti galite kiekvieno įrankio nustatymų lange pasirinkę opciją Rodyti kreditus (vėliau instrukcijoje šis funkcionalumas dar bus primenamas).

 

Objektų atranka

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip atrinkti žemėlapyje esančius objektus, atsižvelgiant į jų atributinę (aprašomąją) informaciją. Šiuo atveju bus atrenkama mokykla su tam tikru nurodytu pavadinimu – Kauno Žaliakalnio progimnazija. Mokykla bus išsaugota kaip naujas duomenų elementas (sluoksnis) paskyros turinyje ir toliau dalyvaus kituose analizės uždaviniuose.

 

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atsidarykite iš anksto analizei paruoštą žemėlapį: https://arcg.is/2khlXd7
 2. Jeigu nesate prisijungęs prie savo paskyros, paspauskite viršuje esantį mygtuką Prisijungti ir, naujai iššokusiame lange suvedę reikiamus duomenis, prisijunkite. Jei paskyros dar neturite, analizės įrankių naudojimui susikurkite kūrėjo paskyrą pagal instrukciją.
 3. Žemėlapyje yra įkeltas mokyklų sluoksnis (Bendrojo lavinimo mokyklos), kuriame vaizduojamos Lietuvoje esančios mokyklos. Iškvieskite analizės įrankį, kuris atrinks tik jus dominančią mokyklą (Kauno Žaliakalnio progimnaziją): paspauskite viršuje esantį mygtuką Analizė (1) ir skiltyje Rasti vietas pasirinkite Rasti esamas vietas (2).

 1. Įsitikinkite, kad ties pirmu punktu yra parinktas bendrojo lavinimo mokyklų sluoksnis (1) (iš jo bus atrenkama mus dominanti mokykla) ir paspauskite mygtuką Pridėti užklausą (2).

 1. Užklausoje nurodykite sąlygą, kad laukas Name (mokyklos pavadinimas) yra Kauno Žaliakalnio progimnazija: lauko pavadinimą ir sąlygą pasirinkite iš iškrentančio sąrašo (1), pažymėkite pasirinkimą Unikalios (2), kad mokyklos pavadinimą taip pat galėtumėte pasirinkti iš sąrašo (3). Ši užklausa iš visų Lietuvoje esančių mokyklų atrinks tik Kauno Žaliakalnio progimnaziją.

 

 1. Nurodę užklausą, paspauskite Pridėti.
 2. Ties trečiu punktu nurodykite sluoksnio pavadinimą Žaliakalnio progimnazija. Tokiu pavadinimu jūsų turinyje bus išsaugotas naujas elementas (sluoksnis), kuriame bus tik jūsų atrinkta mokykla.

Patarimas: prieš vykdant analizę, žemėlapį priartinkite taip, kad jame matytųsi jūsų norima mokykla. Tokiu atveju pats atrankos procesas užtruks trumpesnį laiką ir bus sunaudojama mažiau kreditų. Jų skaičių galite patikrinti paspaudę apačioje esančią opciją Rodyti kreditus.

 1. Paspauskite mygtuką Vykdyti analizę.
 2. Luktelkite keletą akimirkų, kol jūsų žemėlapyje bus sukurtas naujas duomenų sluoksnis pavadinimu Žaliakalnio progimnazija. Šį duomenų sluoksnį taip pat galėsite rasti ir ArcGIS Online skiltyje Turinys.
 3. Nuimkite varnelę nuo bendrojo lavinimo mokyklų sluoksnio, nes jo žemėlapyje daugiau nebereikės, o naujai sukurtas mokyklos sluoksnis bus naudojamas tolimesnei analizei.

 

 

 

 

 

 

Teritorijos aplink atrinktus objektus išskyrimas

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip tam tikru atstumu išskirti teritoriją nuo mus dominančio objekto žemėlapyje. Šiuo atveju bus sukuriama teritorija (buferinė zona), kuri žymės vietas, nutolusias nuo Žaliakalnio progimnazijos ne daugiau negu per 1 km.

 

 1. Iškvieskite analizės įrankį, kuris aplink mokyklą sukurs 1 km spindulio ilgio buferinę teritoriją: paspauskite viršuje esantį mygtuką Analizė (1) ir skiltyje Naudoti gretimybes pasirinkite Kurti buferius (2).

 1. Įsitikinkite, kad ties pirmu punktu yra parinktas sluoksnis Žaliakalnio progimnazija (1) ir nurodykite, kad nuo šio sluoksnio objektų (mokyklos) bus brėžiamas 1 km spindulio ilgio apskritimas (2).

 

 1. Ties trečiu punktu nurodykite sluoksnio pavadinimą Buferis nuo Žaliakalnio progimnazijos. Tokiu pavadinimu jūsų turinyje bus išsaugotas naujas elementas (sluoksnis), kuriame bus 1 km spindulio teritorija aplink mokyklą.
 2. Paspauskite mygtuką Vykdyti analizę (nepamirškite patikrini naudojamų kreditų skaičiaus).

Pastaba: jeigu pažymėtas pasirinkimas Naudoti esamą žemėlapio aprėptį, analizė bus vykdoma tik su tais elementais, kurie yra matomi žemėlapio lange.

 

 1. Luktelkite keletą akimirkų, kol jūsų žemėlapyje bus sukurtas naujas duomenų sluoksnis pavadinimu Buferis nuo Žaliakalnio progimnazijos. Šį duomenų sluoksnį taip pat galėsite rasti ir ArcGIS Online skiltyje Turinys.

 

Įmonių atranka išskirtoje teritorijoje

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip surasti objektus, patenkančius į tam tikrą teritoriją. Šiuo atveju bus ieškomos tik tos  įmonės, kurios patenka į išskirtą 1 km spindulio ilgio buferinę zoną t. y., tos, kurios yra nutolusios nuo mokyklos ne daugiau negu per 1 km.

 1. Iškvieskite analizės įrankį, kuris atrinks įmones, persidengiančias su anksčiau išskirta buferine zona: paspauskite viršuje esantį mygtuką Analizė (1) ir skiltyje Rasti vietas pasirinkite Nustatyti naujas vietas (2).

 1. Paspauskite mygtuką Pridėti užklausą (2). Užklausoje nurodysite, kokios įmonės turės būti atrenkamos.

 1. Įsitikinkite, kad viršuje (1) yra parinktas sluoksnis Buferis nuo Žaliakalnio progimnazijos. Iš sąrašo išsirinkite sąlygą kerta (2) ir nurodykite įmonių sluoksnį – Įmonės (3).
 2. Paspauskite mygtuką Pridėti.

 1. Ties antru punktu nurodykite sluoksnio pavadinimą Įmonės šalia progimnazijos. Tokiu pavadinimu jūsų turinyje bus išsaugotas naujas elementas (sluoksnis), kuriame bus įmonės, persidengiančios su buferine teritorija.

 1. Paspauskite mygtuką Vykdyti analizę (nepamirškite patikrinti naudojamų kreditų skaičiaus).

Pastaba: jeigu pažymėtas pasirinkimas Naudoti esamą žemėlapio aprėptį, analizė bus vykdoma tik su tais elementais, kurie yra matomi žemėlapio lange.

 1. Luktelkite keletą akimirkų, kol jūsų žemėlapyje bus sukurtas naujas duomenų sluoksnis pavadinimu Įmonės šalia progimnazijos. Šį duomenų sluoksnį taip pat galėsite rasti ir ArcGIS Online skiltyje Turinys.

 

Gyventojų skaičiaus apskaičiavimas nurodytu atstumu

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip susumuoti objektų, nutolusių tam tikru atstumu nuo kitų žemėlapyje esančių objektų, statistines reikšmes. Šiuo atveju bus skaičiuojamas gyventojų, kurių amžius mažesnis negu 15 m., skaičius tose gardelėse, kurios nuo pasirinktos mokyklos yra nutolusios ne daugiau negu per 1 km.

 

 1. Iškvieskite analizės įrankį, kuris susumuos gyventojų skaičių tam tikroje teritorijoje: paspauskite viršuje esantį mygtuką Analizė (1) ir skiltyje Sumuoti duomenis pasirinkite Sumuoti šalia (2)

 

 

 1. Prie pirmojo punkto iš sąrašo pasirinkite sluoksnį, nuo kurio objektų bus skaičiuojamas gyventojų skaičius – Žaliakalnio progimnazija (1).
 2. Nurodykite sluoksnį, iš kurio bus sumuojamas gyventojų skaičius – Demografija (ireguliarus tinklelis) (2).

 

 1. Nurodykite, kad nuo Žalaiaklnio progimnazijos gyventojų skaičius (<15 m.) bus skaičiuojamas 1 kilometro atstumu.

 1. Ties ketvirtu punktu iš sąrašo pasirinkite lauką STAT_02_014 (šiame lauke kiekvienai gardelei yra saugomi duomenys apie tai, kiek joje yra gyventojų (< 15 m.)).
 2. Šalia, iš iškrentančio sąrašo, pasirinkite Suma, nurodydami, kad gyventojų statistiniai duomenys bus susumuojami. T. y., bus randamos visos gardelės, kurios nutolusios ne daugiau negu per 1 km nuo Žaliakalnio progimnazijos ir šių gardelių gyventojų (< 15 m.) skaičius toje teritorijoje bus susumuotas.

 1. Nurodykite sluoksnio pavadinimą Gyventojų (0-14 m.) skaičius. Tokiu pavadinimu jūsų turinyje bus išsaugotas naujas elementas (sluoksnis), kuriame bus 1 km spindulio ilgio buferinė teritorija ir apskaičiuotas gyventojų (< 15 m.) skaičius joje.

 

 1. Paspauskite mygtuką Vykdyti analizę (nepamirškite patikrinti naudojamų kreditų skaičiaus).

Pastaba: jeigu pažymėtas pasirinkimas Naudoti esamą žemėlapio aprėptį, analizė bus vykdoma tik su tais elementais, kurie yra matomi žemėlapio lange.

 1. Luktelkite keletą akimirkų, kol jūsų žemėlapyje bus sukurtas naujas duomenų sluoksnis pavadinimu Gyventojų (0-14 m.) skaičius. Šį duomenų sluoksnį taip pat galėsite rasti ir ArcGIS Online skiltyje Turinys.
 2. Palikite įjungtus tik šiuos du sluoksnius: Žaliakalnio progimnazija bei Gyventojų (0-14 m.) skaičius ir spustelėkite ant naujai sukurtos buferinės zonos. Lauke Sum STAT_02_014 matysite gyventojų (< 15 m.) skaičių.

Analizės rezultatai:

 • Buferis nuo Žaliakalnio progimnazijos – teritorija, kuri nuo mokyklos nutolusi ne daugiau negu per 1 km.
 • Įmonės šalia progimnazijos – įmonės, kurios nuo mokyklos nutolusios ne daugiau negu per 1 km.
 • Gyventojų (0-14 m.) skaičius – gyventojų (0-14 m.), kurie gyvena ne toliau kaip per 1 km nuo mokyklos, skaičius.