This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Kviečiame susitikti geografijos mokytojų forume Kaune!

Kviečiame susitikti geografijos mokytojų forume Kaune!

Kviečiame susitikti geografijos mokytojų forume, kuris vyks gegužės 8 d. Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete. Šiame renginyje kartu su Šalčininkų raj. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos mokytoja Regina Dingeliene kalbėsime apie geografinių informacinių sistemų naudojimą pamokose ir įtraukiančioje bendruomeninėje veikloje.

Forumo tikslas:
Plėtoti inovatyvaus ir integruoto mokymo galimybes ir geografijos žinių svarbos sklaidą šiuolaikinėje visuomenėje.

Forumo uždaviniai:
1. Formuoti švietimo, mokslo institucijų bei miesto administracijos bendradarbiavimo dialogą geografinių žinių tobulinimo ir ugdymo skatinime;
2. Skatinti išplėsti geografijos mokymo(si) aplinkas;
3. Aptarti integruoto geografijos ugdymo galimybes su kitais mokomaisiais dalykais;
4. Skatinti naujųjų informacinių technologijų naudojimą geografijos mokyme(si) mokyklose;
5. Dalintis praktine geografijos ugdymo patirtimi.

Susitikime!

PROGRAMA

DALYVIŲ REGISTRACIJA

Add comment