PASKYRA MOKYKLAI

Mokykitės nemokamai!

Skaitmeninių žemėlapių kūrimas mokykloms yra nemokamas!

UAB „Hnit-Baltic“, kartu su pasauline geoinformacinių sistemų (GIS) lydere kompanija „Esri Inc.“, dovanoja Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms galimybę nemokamai prisijungti ir naudotis ArcGIS Online erdvinių duomenų valdymo ir žemėlapių platforma. Lietuva tampa viena iš pirmųjų  Europoje, įgyvendinanti Europos komisijos  skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos dalį, skirtą erdvinio mąstymo skatinimui.

Programos tikslas:

Gerinti Lietuvos moksleivių  gimtosios vietos, pasaulio pažinimą, erdvinį suvokimą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, į(-si)traukti į bendruomeninių bei socialinių projektų veiklas, pasitelkiant geoinformacines (GIS) technologijas.

Uždaviniai:

 • Aprūpinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas ArcGIS Online žemėlapių platformos įmonės (angl. organizational) paskyros prenumeratomis, teikti metodinę ir techninę pagalbą.
 • Kelti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų kvalifikaciją bei stiprinti praktinius įgūdžius geoinformacinių technologijų srityje,
 • Skatinti Lietuvos moksleivius bei mokytojus taikyti GIS technologijas ne tik socialinių mokslų (geografijos, istorijos) pamokose, bet ir tarpdisciplininiuose užsiėmimuose, kurie vyksta kompiuterių klasėse arba naudojant išmaniuosius įrenginius.
 • Įtraukti Lietuvos moksleivius ir  mokytojus į projektines, socialines ir bendruomenines veiklas, paremtas GIS technologijomis.

Šia programa siekiama, kad GIS technologijos taptų priemone:

 • palengvinančia informacinių technologijų integraciją į bendrojo ugdymo dalykų mokymą (-si),
 • skatinančia mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, paremta informacinėmis technologijomis,
 • ugdančia erdvinį mąstymą, kūrybiškumą.

Programos dalyviai:

 • Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos.

Reikalavimai dalyviams:

 • Pasirašyti licencinę ArcGIS Online įmonės paskyros naudojimo  sutartį,
 • Rekomenduojama, kad Programoje dalyvautų ne mažiau nei 2 mokytojai (vienas iš jų – informacinių technologijų mokytojas, arba administracijos darbuotojas, kuruojantis informatiką), norintys ir turintys galimybių įsitraukti į ArcGIS Online žemėlapių platformos integravimą į  mokyklos veiklas;
 • Sudaryti sąlygas naudotis kompiuterių klase;
 • Sudaryti sąlygas mokytojams kasmet dalyvauti ArcGIS technologijų mokymuose/konferencijoje;
 • Per vienerius metus sukurti ne mažiau nei vieną edukacinį projektą (kurio rezultatai būtų pateikiami skaitmeninio žemėlapio ar žemėlapio pasakojimo pavidalu ir publikuojami mokyklos svetainėje arba gismokykla.lt), aprašyti GIS taikymo pamokoje, projektinėje veikloje pavyzdį ir juo pasidalinti (viešinti medžiagą gismokykla.lt aplinkoje).
 • Dalintis įgytomis žiniomis ir patirtimi mokytojų bendruomenėje.

Jei turite klausimų, ar norite gauti ArcGIS Online įmonės paskyrą mokyklai, susisiekime gismokykla@hnit-baltic.lt.